Arkusz nr 3

 

OZNACZENIA NA MAPIE

MEW czynna przy budowli piętrzącej RZGW Poznań

Budowle piętrzące z ⁄ lub bez MEW nie będące w administracji RZGW w Poznaniu

  • Jaz Byszki (6+400) − MEW w trakcie budowy
 

© RZGW w Poznaniu

Data 17.08.2022