Arkusz nr 7

 

OZNACZENIA NA MAPIE

MEW czynna przy budowli piętrzącej RZGW Poznań

Budowle piętrzące z ⁄ lub bez MEW nie będące w administracji RZGW w Poznaniu

 

© RZGW w Poznaniu

Data 17.08.2022