Arkusz nr 8

 

OZNACZENIA NA MAPIE

MEW czynna przy budowli piętrzącej RZGW Poznań

Budowle piętrzące z ⁄ lub bez MEW nie będące w administracji RZGW w Poznaniu

 

Dodatkowe objaśnienia

 

Dotyczą lokalizacji   

  • Próg Działoszyn (620+100) – 2 progi, MEW czynna przy progu prawym
 

© RZGW w Poznaniu

Data 17.08.2022